Bewustwording

Bij bewustwording hoort inzicht krijgen in (oude) patronen en overtuigingen en zicht krijgen op de kern van het probleem. Deze patronen en overtuigingen hebben we ontwikkeld gedurende ons hele leven. Opvoedings- en gedachtepatronen, overtuigingen, verwachtingen en relaties met anderen hebben invloed op ons. Zijn deze patronen nu nog nodig? Of belemmeren zij ons in wie we willen zijn?

Bewustzijnsverandering

Het is niet noodzakelijk om gebeurtenissen en emoties eindeloos te verwerken en te herbeleven. Ze vragen om gezien en losgelaten te worden en zo een bewustzijnsverandering tot stand te brengen, zonder de gebeurtenissen te vergeten. De lading gaat eraf.

Door te werken met je onderbewuste, word jij je bewust van bepaalde informatie. Hierdoor heb je een keuze hoe je reageert op of omgaat met bepaalde situaties.

Reacties zijn gesloten.