Organisaties

Voor organisaties, zorginstellingen, scholen, bedrijven

Is jouw organisatie, zorginstelling, school of bedrijf op zoek naar een mooie en inspirerende invulling van een themadag, (team)uitje of een structureler aanbod ter preventie van klachten? Wil je werknemers, collega’s, cliënten of leerlingen wat bieden op het gebied van stress preventie, zelfzorg en ontspanning? Wil je je werknemers of leerlingen meer perspectief en motivatie bieden?

Kies dan voor een workshop of programma op maat.

In een vrijblijvend gesprek kijken we wat de doelen en behoeftes zijn en hoe we daar invulling aan kunnen geven.

Voorbeelden van elementen die in een workshop of meerdaags programma kunnen zitten:

Voor meer informatie en contact, mail naar info@levensverbinding.nl of bel 0650500092

Ervaringen organisaties

Klankschaalmeditaties voor Frion

Marjolein heeft klankschaalmeditatie gegeven tijdens een sportdag van zorgorganisatie Frion. Ze liet hiermee zien open te staan voor ontvangst van een bijzondere doelgroep.
Vanuit haar zorgvuldigheid heeft ze eerst een moment vrijgemaakt om kennis te maken met de doelgroep door de organisatie te bezoeken en de sfeer te proeven.

In de samenwerking kwam Marjolein afspraken na en dacht mee over de organisatie rondom de klankschaalmeditatie, waarin ze creatief en flexibel overkwam en daarnaast liet blijken haar vak te verstaan.

De cliënten (van licht verstandelijke beperking (LVB) tot ernstig verstandelijke beperking (EVB)) hebben tijdens de uitvoering van de meditatie laten zien dat de klankschalen hen beroerde. Een welkome afwisseling tussen de sportieve prikkels van de sportdag en de prikkelarme omgeving met klankschalen; Marjolein kreeg zo een groep van 15 deelnemers totaal stil. Het gaf hen balans in hun alertheid, waarmee ze met een glimlach en in alle rust de sessie verlieten.

Ik wil Marjolein, namens de organisatie, bedanken voor haar inzet. Hopelijk zien we elkaar weer eens terug en kun je weer iets betekenen voor deze mooie doelgroep.
Ritger Pap, namens Frion

Met veel plezier kijk ik terug op een mooie samenwerking met Marjolein. Marjolein heeft op een hele prettige manier een waardevol onderdeel op onze sport- en speldag weten neer te zetten. Ze heeft een klankreis aangeboden aan onze cliënten, waarbij onze cliënten konden genieten van geluiden en klanken en een ontspannen sfeer. Van tevoren hebben we zorgvuldig overlegd hoe we dit onderdeel zouden gaan invullen. Marjolein kan zich goed inleven en voorbereiden en ondanks dat dit een van de eerste keren was dat ze met deze doelgroep in aanraking kwam, sloot haar manier van werken feilloos aan. We zijn bezig om de ervaringen van die dag door te zetten naar activiteiten in de toekomst, zodat onze cliënten vaker tot diepere ontspanning kunnen komen.
Lars van Dijk, Frion

Klankschaalmeditatie OOK (Ouders Overleden Kind)

Marjolein heeft voor de vereniging OOK een klankschaalmeditatie-middag verzorgd met als thema “Verbinding” met jezelf en met je overleden kind.

Marjolein heeft ons die middag niet alleen een stukje ontspanning gegeven door de meditatie, maar ons ook de ruimte, tijd, en luisterend oor geboden om over onszelf, onze kind(eren) te mogen praten. Alles mocht er zijn. Het was een bijzondere, fijne middag.
Marjan Mook

Reacties zijn gesloten.