Vandaag heel ik mijn toekomst

Net zoals mijn cliënten maak ik ook een reis. Een reis door het leven. Een reis door wat werkt en wat niet werkt of minder goed werkt. Jaren ben ik op zoek geweest naar de echte oorzaak waarom mensen ziek worden én hoe ze kunnen helen/genezen. Ik weet nog goed dat ik voor een patiëntenvereniging voor stofwisselingsziekten werkte. Veel kinderen overleden aan hun ziekte en/of werden al heel ziek geboren. Ik weet dat ze een stofwisselingsziekte krijgen door een afwijkend gen. Maar wat was de echte reden en vooral wat was de zin ervan?

Op die laatste vraag heb ik wel zicht gekregen tijdens mijn werk daar. Ik hoorde van ouders die een kind met een stofwisselingsziekte hadden (verloren) wat het kind ze gebracht had. Dat ging over genieten van de kleine dingen in het leven en over wat nu echt belangrijk is in het leven. Bovenal ging het over liefde. Door hun kind hadden ze echt leren liefhebben en de waarde van liefde ervaren!

Oorzaak van ziekte

Voor het beantwoorden van die eerste vraag – wat is de echte oorzaak van ziekte – had ik meer tijd nodig. Zoveel zelfs dat ik mijn baan ervoor vaarwel zei om me hierop te kunnen richten. Want, zo dacht ik, als ik de oorzaak ken van het lijden van de mens, dan kunnen we het ook oplossen. Deze gedachtengang werd bevestigd in mijn opleiding tot holistisch coach en therapeut. Daar werd vanuit gegaan als we de oorzaak zouden oplossen, dat de uitkomst zou veranderen. En aangezien de oorzaak in het verleden lag, ging er veel aandacht naar het verleden. Ik vond het speuren destijds heel boeiend, ook al was het lang niet allemaal leuk wat er naar bovenkwam. Maar ik was vastberaden te ontdekken wat de oorzaak was van de dingen waar ik tegenaan liep in mijn leven. Ik maakte interessante reisjes, maar het werd er niet veel lichter op. Misschien moest ik nog meer het donker in om uiteindelijk het licht te vinden?

Tegelijkertijd had ik ook een docent die sprak over het veranderen van het NU zodat er een andere toekomst zou zijn. Dus wat kan ik nu veranderen, zodat ik me morgen beter voel? Ik vond het interessant, maar ook tegenstrijdig met mijn gevoel dat het noodzakelijk was om de oorzaak van klachten te weten om het op te kunnen lossen.

Patroon van zoeken

Later leerde ik meer over het onbewuste brein. Dat het zoeken naar een oorzaak een patroon was geworden. Want als ik een oorzaak gevonden had, was er vast altijd nog een dieperliggende oorzaak te vinden. Zeker als met het oplossen van de gevonden oorzaak, de klachten niet (geheel) verdwenen. Ook zei iemand dat als ik genoegen neem met iets als oorzaak voor mijn klachten, dat ook zo was. Omdat ik graag dingen uitzoek tot op de bodem (althans dingen die ik interessant vind 😉) , was dat ook niet genoeg om me te laten stoppen met uitpluizen.

Kwantumveld

Door het werken met het kwantumveld (KwantumKracht) ontdekte ik dat we in een KwantumReis uitkomen bij een oorzaak of gebeurtenis die de cliënt op dat moment onder ogen kan zien. Alleen die informatie wordt vrijgegeven waar iemand aan toe is, of wat op dat moment nodig is om de verandering in gang te zetten. Ik besefte steeds meer dat dé oorzaak in de meeste gevallen niet bestaat. Wij zijn complexe wezens en maken deel uit van een groter geheel (o.a. ons familiesysteem, vorige levens). Alles is met alles verbonden. Het oorzaak-gevolg model hoort bij het Newtoniaanse gedachtengoed.

Tijd is lineair, aldus de wetten van Newton en dus is er sprake van oorzaak-gevolg. Je doet iets in het verleden en dat heeft een gevolg. Het gevolg is er doordat er iets in het verleden heeft plaatsgevonden.

Kwantumfysica

Maar naast de Newtoniaanse natuurkunde is er ook de kwantumfysica. Daar ben ik me de laatste jaren meer mee bezig gaan houden. In de kwantumfysica vindt alles gelijktijdig plaats, alles is als mogelijkheid aanwezig in het kwantumveld. Door je te richten op wat je echt wilt, ga je resoneren met die informatie in het kwantumveld (alles bestaat immers uit energie, informatie en frequenties) en “trek je het aan” in je leven. Hier ga ik nog een keer over uitweiden, want het is super interessant!

Verleden, nu en toekomst

Terug naar het nu. Ondertussen zie ik het belang van zowel het kijken naar je verleden als het richten op wat je nu wilt en nodig hebt. Het kan je inzicht geven om te zien waar je vandaan komt, om de stress uit het verleden op te lossen, zodat je in het nu niet steeds getriggerd wordt en in een oude film terecht komt. Het kan je helpen om jezelf en waar je vandaan komt in een breder perspectief te zien, waardoor je jezelf beter leert begrijpen en je wellicht meer compassie voor jezelf krijgt.

Maar je eindeloos bezig houden met het verleden en erover praten, schiet niet op. Essentieel is om je te richten op waar je naar toe wilt. Hoe wil je je voelen en hoe wil je dat jouw leven eruit ziet? Waar word je echt blij van? Er is zoveel meer. Hoe kom je in verbinding met jezelf, zodat je datgene kan doen waarvoor je gekomen bent en om te worden wie je werkelijk bent?

Daar help ik je graag bij op weg. Dan kan 1-op-1 of via mijn trainingen, cursussen en workshops.
👉🏻 KwantumKracht Vitaliteit voor jou: start woensdag 27 september
👉🏻 KwantumKracht Basistraining voor therapeuten en coaches: start vrijdag 6 oktober
👉🏻 Reis door je chakra’s, een bewustzijnsreis: start maandagavond 25 september
👉🏻 Soul Body Fusion® workshop: woensdag 19 juli online of zaterdag 9 september in Zwolle

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *